ipad verjifiser smalere 2000 copy
photodune-14761485-group-of-people-working-with-laptops-tablet-and-smartphones-together-l-2
enhetsgrafikk med logo copy
Doctor with Computer
Two Businessmen

Verji

for din sikkerhet

         fiser kommunikasjonen din
– så vet du at den er i trygge hender

Det du ikke ville skrevet på et postkort, bør du heller ikke sende på tradisjonell e-post.
 

Dette er en god leveregel for all digital kommunikasjon. Særlig etter at den nye personopplysningsloven

kom som følge av GDPR, og virksomheter risikerer en bot på 4% av omsetningen, ved brudd på

regelverket.
 

Kan du se for deg en løsning som gjør det enkelt for deg å skrive meldinger og sende vedlegg, og

samtidig sørger for at det skjer i overensstemmelse med regelverket?

 

Det kunne vi, og utviklet derfor Verji for å gjøre din hverdag enklere og alles personopplysninger tryggere.

Og hva om Verji i tillegg sørger for å organisere kommunikasjonen din på en oversiktlig og ryddig måte, og dermed sparer deg for masse tid?

             
                er et gammelnorsk ord som betyr  «beskytteren» og er navnet på Rosbergs krypterte kommunikasjonssløsning.
Keyboard and Mouse
  hva gjør               for deg?   
  • Sørger for at du kan kommunisere kryptert i
    tråd med personopplysningsloven

  • Gjør kommunikasjon trygt, enkelt og oversiktlig

  • Gir deg mulighet for å kommunisere med flere
    personer i rom

  • Gir deg tofaktor-autentisering

  • Beskytter deg mot direktørsvindel

  • Sørger for at du kan autentisere den du kommuniserermed i sanntid med           fikasjon

Har du hørt om direktørsvindel?

Kort forklart betyr direktørsvindel (daglig leder-svindel) at direktørens, daglig leders eller økonomisjefens e-post hackes. Etterpå studerer hackerne over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

Ved å bruke verjifisert kommunikasjon øker du sikkerheten mot denne typen svindel.

Med Verji kan du enkelt utveksle meldinger og sende alle typer vedlegg.