ipad verjifiser smalere 2000 copy.png

Verji

for din sikkerhet

         fiser kommunikasjonen din
– så vet du at den er i trygge hender

Det du ikke ville skrevet på et postkort, bør du heller ikke sende i tradisjonell e-post

Dette er en uttalelse fra Datatilsynet, og de skriver på sine nettsider: «Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres»

Verji - for sikker kommunikasjon i tråd med lovverket

At e-post er en så usikker kommunikasjonskanal som det Datatilsynet beskriver, betyr at det er veldig viktig at du krypterer sensitiv informasjon. Etter den nye personopplysningsloven kom, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personinformasjon. Reglene kom med EUs regulering av datasikkerhet ved behandling av privatpersoners personopplysninger (GDPR). Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen.

«Det er snart delt ut like mange GDPR-bøter i år, som i hele fjor»

Det er ikke bare personopplysninger som er viktige å kryptere, også sensitiv firmainformasjon. Ikke minst knyttet til betalingsinformasjon. Ukentlig går millioner tapt i direktørsvindel, også kalt daglig leder-svindel. Det skjer ved at e-postkommunikasjon hackes, overvåkes over tid, og det sendes falske betalingsinstruksjoner.

Blir du litt svett av ordene GDPR og e-postovervåking? Kan du se for deg en løsning som gjør det enkelt for deg å

 • skrive meldinger og sende vedlegg

 • sørger for at det skjer i overensstemmelse med personopplysningsloven

 • sikrer dine kunders firmaopplysninger

 

Det kunne vi, og utviklet derfor Verji for å gjøre din hverdag enklere. Verji sørger for at det er sikkert og enkelt for deg å kommunisere, og i tillegg overholde opplysningsplikten om personopplysningsloven, som du har overfor kundene dine. 

4 viktige grunner til at du bør ta i bruk Verji

Du kan kommunisere enkelt og sikkert i tråd med personopplysningsloven

 • Kommuniser med dine kunder uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

 • Overhold opplysningsplikten om personopplysningsloven til kundene dine, og tilby dem et verktøy for å være i tråd med lovverket

 • Begge parter i kommunikasjonen er pliktig til å overholde den nye loven, og med Verji vil kommunikasjonen krypteres begge veier

Du og kundene dine slipper bøter

 • Om du eller kundene dine velger å sende informasjon eller vedlegg som inneholder personopplysninger usikret, risikerer virksomheten å bøtelegges med inntil 4% av omsetningen

 • I begynnelsen av februar 2021 var det nesten delt ut like mange GDPR-bøter som i hele 2020. Noe som viser det økte fokuset Datatilsynet har på sikker kommunikasjon.

Du sikrer dine kunder mot svindel

 • Direktørsvindel, CEO-fraud, daglig leder-svindel eller fakturasvindelKjært barn har mange navn, men i dette tilfellet er det absolutt ikke kjært

 • Ukentlig går millioner tapt i slik svindel

 • Det skjer ved at hackere overvåker 
  e-postkommunikasjon over tid, og sender falske betalingsinstruksjoner

 • Instruksjonene er, på grunn av overvåkningen, veldig troverdige og betalinger gjøres uten at det sjekkes om e-posten er ekte

 • I denne artikkelen kan du lese at politiet advarer mot denne type svindel

 • Verji sikrer deg mot dette fordi den sørger for kryptert kommunikasjon med garantert avsender og mottaker 

Du kan kommunisere enkelt, effektivt og sikkert

 • Verji er et verktøy som er enkelt å bruke, og gir deg en unik mulighet til å sikre, effektivisere og organisere kommunikasjonen din

 • Du kan

  • kommunisere uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

  • sende meldinger til enkeltpersoner

  • lage samtalerom og kommunisere enkelt med flere personer

  • sende alle typer vedlegg (PDF, Word-, Excel-, PowerPoint-filer, skannede dokumenter, bilder, videoer, med mer)

  • gjøre det enkelt å utveksle dokumenter som skal signeres og returneres

 • Du ivaretar ikke bare beskyttelse av personopplysninger, men også  av sensitiv firmainformasjon

Hva koster det å kommunisere sikkert?

Keyboard and Mouse

Å ta i bruk Verji for å gjøre kommunikasjonshverdagen enklere og tryggere, innebærer følgende investering:  

 

 • Etableringskostnad kr 4.990,-

 • Årlig lisens  kr 3000,- per ansatt per år, som kan kommunisere med ubegrenset antall klienter eller andre brukere de ønsker å invitere inn i Verji for å kommunisere. 

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

Webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon

Rosberg_Regnskap Norge Webinar.png

7. Mars 2019

 

Rosberg og Regnskap Norge arrangerte webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon, klikk her for å se webinaret.

Litt mer om direktørsvindel

Kort forklart betyr direktørsvindel (daglig leder-svindel) at direktørens/daglig leders/økonomisjefens e-post hackes. Etterpå studerer hackerne over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

Det er derfor viktig å etablere en kommunikasjonskanal som ikke er mulig å overvåke. Dette betyr at den må være ende-til-ende-kryptert.

Lenker til nyttig informasjon

Sikre dine meldinger og vedlegg med kryptering

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

VERJI BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING OG FILDELING

Verji gir en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

 

Med Verji kan du enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg.