Image by XPS

Brukerveiledning Verji
Kryptert kommunikasjon

Etter at Verji er aktivert i tråd med veiledning for aktivering er skyløsningen klar til bruk.

Verji Web client bg.png

1. Klikk på Verji ikonet på oppgavelinjen for å åpne Verji.

Brukerveiledning Verji Kryptert kommunik

(hvis Verji ikke finnes på oppgavelinjen din, se punkt 12 - 13 i veiledning for aktivering)

brukerveiledning 3.1.png