dokumenter3.png

Ressurser 
for kunder

Typing on a Computer

E-postmaler

Vi har laget noen e-postmaler som er nyttige å bruke når du skal invitere kolleger eller kunder/klienter til å bruke Verji. Du kan laste dem ned ved å klikke på knappene nedenfor. Du kan velge norsk eller engelsk språk. På side en finner du mal for e-post til ansatte og på side to finner mal for e-post til kunder/klienter. 

Verji-logo og skjold for sikker kommunikasjon

Nedenfor finner du logo og ulike skjold du kan sette inn på nettsiden din, for å vise dine kunder at firmaet ditt er opptatt av sikker kommunikasjon. Dette kan brukes aktivt i markedsføring overfor potensielle kunder.

Skal du lenke til Verji-portalen? 
Du må benytte logoen eller lite skjold, om du ønsker å lenke til Verji-portalen for å synliggjøre oss som leverandør av løsningen. Du benytter da lenken: https://prod.verji.app/

Skal du informere kunder og potensielle kunder om at du benytter Verji?

Vil du skrive om at du benytter Verji i blogg/nyheter, eller lenke til oss som samarbeidspartner, kan du benytte det skjoldet du mener passer best og lenke til: https://www.rosberg.no/

PS! For å laste ned klikk på grafikken, høyreklikk og velg "lagre bildet som" når den åpner seg i ny fane.

Verji_gjennomsiktig_RGB300.png

Skjold med kort tekst, lite format

Skjold med kort tekst, stort format

Skjold med lang tekst

Vilkår og avtaler

I dokumentet som du kan laste ned ved å klikke på knappen nedenfor, har vi samlet betingelserRosberg programvarevilkår, databehandleravtale og avtale om bruksvilkår for sluttbruker av Rosberg programvare. Samlet regulerer disse avtalene mellom kunde og Rosberg for bruk av Verji kryptert kommunikasjon.