dokumenter3.png

Maler og 

dokumenter

Typing on a Computer

E-postmaler

Vi har laget noen e-postmaler som er nyttige å bruke når du skal invitere kolleger eller kunder/klienter til å bruke Verji. Du kan laste dem ned ved å klikke på knappene nedenfor. Du kan velge norsk eller engelsk språk. På side en finner du mal for e-post til ansatte og på side to finner mal for e-post til kunder/klienter. 

Vilkår og avtaler

I dokumentet som du kan laste ned ved å klikke på knappen nedenfor, har vi samlet betingelserRosberg programvarevilkår, databehandleravtale og avtale om bruksvilkår for sluttbruker av Rosberg programvare. Samlet regulerer disse avtalene mellom kunde og Rosberg for bruk av Verji kryptert kommunikasjon.