eiendomsmegler.png

Verji  

for

eiendomsmeglere

Lawyer with Clients
         fiser kommunikasjonen din
– da vet du at den er i trygge hender

Det du ikke ville skrevet på et postkort, bør du heller ikke sende i tradisjonell e-post

Dette er en uttalelse fra Datatilsynet, og de skriver på sine nettsider: «Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres»

Verji - for sikker kommunikasjon i tråd med lovverket

At e-post er en så usikker kommunikasjonskanal som det Datatilsynet beskriver, betyr at det er veldig viktig at du krypterer sensitiv informasjon. Etter den nye personopplysningsloven kom, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personinformasjon. Reglene kom med EUs regulering av datasikkerhet ved behandling av privatpersoners personopplysninger (GDPR). Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen.

 

«Det er snart delt ut like mange GDPR-bøter i år, som i hele fjor»

I Norges Eiendomsmeglerforbund sin bransjenorm knyttet til behandling av personopplysinger, står det at ekstern kommunikasjon som inneholder særlige kategorier personopplysninger eller fødselsnummer skal krypteres. 

 

Videre står det: «Opplysningene som behandles er personopplysninger som kan ha konsekvenser for de registrerte dersom de kommer på avveie, eller ikke er korrekte ... Potensielle konsekvenser for de registrerte ved sikkerhetsbrudd kan være identitetstyveri, tap av budrunder, økonomisk tap ved kjøp/salg av bolig mm.» 

 

Kan du se for deg en løsning som gjør det enkelt for deg å

 • skrive meldinger og sende vedlegg

 • sørger for at det skjer kryptert i overensstemmelse med personopplysningsloven

 • sikrer dine kunder mot identitetstyveri og økonomiske tap

 

Det kunne vi, og utviklet derfor Verji for å gjøre din hverdag enklere. Verji sørger for å at det er sikkert og enkelt for deg å kommunisere.

Verji for eiendomsmeglere

4 viktige grunner til at du bør ta i bruk Verji

Du kan kommunisere enkelt og sikkert i tråd med personopplysningsloven

 • Kommuniser med dine kunder uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger 

 • Tilby kundene dine en trygg og effektiv kommunikajsonskanal, som gjør det enkelt å utveksle informasjon begge veier, uten å måtte gjøre ekstra tiltak for å kryptere

 • Bidra til at kundene føler seg trygge når de skal sende sensitiv informasjon 

Virksomheten unngår bøter

 • Om du velger å sende informasjon eller vedlegg som inneholder personopplysninger usikret, risikerer virksomheten å bøtelegges med inntil 4% av omsetningen

 • I begynnelsen av februar 2021 var det nesten delt ut like mange GDPR-bøter som i hele 2020. Noe som viser det økte fokuset Datatilsynet har på sikker kommunikasjon.

Du sikrer deg og dine kunder mot identitetstyveri og svindel

 • Personopplysninger som kommer på avveie kan få store konsekvenser som identitetstyveri, tap av budrunder eller annet økonomisk tap

 • Direktørsvindel, CEO-fraud, daglig leder-svindel eller fakturasvindelKjært barn har mange navn, men i dette tilfellet er det absolutt ikke kjært

  • Ukentlig går millioner tapt i slik svindel

  • Det skjer ved at hackere overvåker 
   e-postkommunikasjon over tid, og sender falske betalingsinstruksjoner

  • Denne type svindel kan eiendomsmeglerforetak utsettes for gjennom usikret kommunikasjon med regnskapsbyrå, revisorer eller andre instanser knyttet til firmaets økonomiske transaksjoner

 • Verji sikrer kundene og foretaket mot disse svindelformene ved å sørge for kryptert kommunikasjon med høyt sikkerhetsnivå

Du kan kommunisere enkelt, effektivt og sikkert

 • Verji er et verktøy som er enkelt å bruke, og gir deg en unik mulighet til å sikre, effektivisere og organisere kommunikasjonen din

 • Du kan

  • kommunisere uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

  • sende meldinger til enkeltpersoner

  • lage samtalerom og kommunisere enkelt med flere personer

  • sende alle typer vedlegg (PDF, Word-, Excel-, PowerPoint-filer, skannede dokumenter, bilder, videoer, med mer)

  • gjøre det enkelt å utveksle dokumenter som skal signeres og returneres

 • Du ivaretar ikke bare beskyttelse av personopplysninger, men også  av sensitiv firmainformasjon

 • Du får et verktøy som kontinuerlig tilpasses bransjens behov

 • Du kan påvirke utviklingen av Verji ved å gis oss innspill på vår «roadmap»

Om du sjekker instruksjonsvideoene våre, får du et godt innblikk i funksjonene som finnes i Verji.

Fordelsavtale med Norges Eiendomsmeglerforbund

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

Empty Kitchen
Keys To The New Place
NEF_logo_RGB_mestvanligbl___004.png


For Norges Eiendomsmeglerforbund er det viktig at bransjen følger GDPR-lovverket. De har derfor inngått en fordelsavtale som gjør at medlemmer kan kjøpe kommunikasjonsløsningen Verji, uten å måtte betale ordinær etableringskostnad (veiledende kr 4 990,-).

Investeringen blir kr 250,- per ansatt per måned som kommuniserer internt og eksternt, og kr 80 per måned per ansatt som kun kommuniserer internt. Faktureres årlig. 

Fordelsavtalen sikrer også at eiendomsmeglere deltar med innspill, slik at Verji kontinuerlig tilpasses bransjens behov. 

Webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon

Rosberg_Regnskap Norge Webinar.png

7. Mars 2019

 

Rosberg og Regnskap Norge arrangerte webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon, klikk her for å se webinaret.

Litt mer om direktørsvindel

Kort forklart betyr direktørsvindel (daglig leder-svindel) at direktørens/daglig leders/økonomisjefens e-post hackes. Etterpå studerer hackerne over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger. Advokater som er involvert i pengeoverføringer vil være utsatt for samme risiko.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

For å unngå dette må kommunikasjonen være ende-til-ende-kryptert.

Lenker til nyttig informasjon

Sikre dine meldinger og vedlegg med kryptering

VERJI BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING OG FILDELING

Verji gir en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

 

Med Verji kan du enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg.

cloud store verji acctg.png