planlagte funksjoner.png

Om kryptering
i Verji

Teknisk informasjon om kryptering i Verji

Verji benytter en godt uttestet og allment anerkjent metode for kryptering. Helt overordnet handler det om å bruke Elliptic Curve Cryptography (ECC) sammen med Advanced Encryption Standard (AES) for å beskytte meldinger og annet innhold slik som filer og bilder. For å støtte asynkron kommunikasjon, hvor ikke alle parter er koblet opp samtidig, benyttes en såkalt Double Ratchet algoritme http://cryptowiki.net/index.php?title=The_Double_Ratchet_Algorithm.

 

Verji benytter en implementasjon av Double Ratchet algoritmen som kalles Olm. For å oppnå effektiv kommunikasjon også i gruppesamtaler med mange deltagere benytter Verji i tillegg en grupperatchet som kalles Megolm. For detaljer om Olm og Megolm vennligst se:

 

Det er gjort en uavhengig vurdering av v1.3.0 av Olm som kan leses her:

Sårbarhetene som rapporten avdekket er håndtert i nyere versjoner av Olm (v2.0.0 fra 25/10-2016).

 

For meldingsutvekslinger og nøkkelhåndtering benytter Verji den åpne veldokumenterte Matrix-protokollen. En analyse av nøkkelutveksling i Matrix-protokollen finner du her:
 

 

Oppsummert så benytter Verji standardiserte, veldokumenterte og godt uttestede algoritmer og metoder for å sikre data.