Kryptert IT løsning for erstatning av tradisjonell E-post

Ny personopplysningslov

EU`s nye personverndirektiv GDPR  (General data protection regulation) har resultert i ny personopplysningslov, og heving av gebyrene for brudd på regelverket til inntil 4 % av virksomhetens omsetning. Datatilsynet sine sider tilbyr omfattende informasjon for de som vil lese mer om ny personopplysningslov: 

Ovennevnte betyr blant annet at tradisjonell epost ikke kan benyttes til å sende opplysninger eller vedlagte dokumenter som inneholder personopplysninger som f.eks. fødselsnummer. Rosberg AS tilbyr en IT løsning som gjør at man i kommunikasjonen med kunder kan erstatte tradisjonell epost med ende til ende kryptert kommunikasjon.

Løsningens hovedpunkter

Kommunikasjon i compliance med personopplysningsloven

  • Kommuniser med dine kunder uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

  • Overhold opplysningsplikten om personopplysningsloven til kunden, og tilby kunden verktøy for å være i compliance

Sikre dine kunder mot Daglig ledersvindel

  • Sikker kryptert kommunikasjon med garantert avsender og mottaker 

  • Sikrer at regnskapsbyrå ikke foretar utbetalinger på vegne av kunde som følge av Daglig Ledersvindel.

Verji SMC fra Rosberg - Effektivt verktøy for regnskapskontorets kunder i hverdagen.

  • Meldinger – en til en/ en til flere

  • Vedlegg, alle typer vedlegg, PDF, Word, Excel, PowerPoint, Skannede dokumenter, Bilder, Video m.m.

  • Enkel utveksling av meldinger og vedlegg

  • Like enkelt å bruke som SMS

  • Lett å installere, ikke noe arbeid for IT avdeling

Ingen kostnad for regnskapskontoret.

  • De fleste regnskapskontorer viderefakturerer systemkostnaden til sine kunder 

Kommunikasjonsrisiko for

REGNSKAP & REVISJON?

VERJI SMC GIR SIKKER KOMMUNIKASJON! 

Kort forklart betyr Daglig leder svindel at daglig leders/ økonomisjefens epost hackes, og hackerne studerer deretter over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

I lys av ovennevnte er det hensiktsmessig å etablere en sikker kommunikasjonskanal mellom regnskapskontoret og kundene.

HVORDAN UTVEKSLE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Den nye personopplysningsloven har satt søkelys på hvordan man utveksler personopplysninger, mye grunnet medias fokus på nye gebyrsatser inntil 4% av omsetningen ved brudd på personopplysningsloven.

 

Det gode ved dette fokuset er at det gir regnskapskontorene en unik mulighet til å etablere rutiner som 

varetar at kundene unngår å bryte personopplysningsloven i kommunikasjonen med regnskapskontoret, samtidig som 

regnskapskontoret ivaretar at egne ansatte kommuniserer i tråd med personopplysningsloven.

 

En sikker kommunikasjonskanal er et nødvendig verktøy for å ivareta personopplysningsloven og unngå «daglig leder svindel». 

sikre og krypterte meldinger og Vedlegg

VERJI SMC BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING OG FILDELING

Verji Secure Mobile Communication gir en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

 

Med Verji SMC kan man enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg enten man benytter telefon, nettbrett eller arbeider fra PC.

VERJI SMC BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING OG FILDELING

Verji Secure Mobile Communication gir en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

 

Med Verji SMC kan man enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg enten man benytter telefon, nettbrett eller arbeider fra PC.