REGNSKAP & REVISJON

Utnevnt som "Den beste ICT sikkerhetsnyvinningen" i den prestisjefylte europeiske premieutdelingen for cybersikkerhet!

VIDEOPRESENTASJON

Kommunikasjonsrisiko for

REGNSKAP & REVISJON?

VERJI SMC GIR SIKKER KOMMUNIKASJON! 

Kort forklart betyr Daglig leder svindel at daglig leders/ økonomisjefens epost hackes, og hackerne studerer deretter over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

I lys av ovennevnte er det hensiktsmessig å etablere en sikker kommunikasjonskanal mellom regnskapskontoret og kundene.

HVORDAN UTVEKSLE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Den nye personopplysningsloven har satt søkelys på hvordan man utveksler personopplysninger, mye grunnet medias fokus på nye gebyrsatser inntil 4% av omsetningen ved brudd på personopplysningsloven.

 

Det gode ved dette fokuset er at det gir regnskapskontorene en unik mulighet til å etablere rutiner som 

varetar at kundene unngår å bryte personopplysningsloven i kommunikasjonen med regnskapskontoret, samtidig som 

regnskapskontoret ivaretar at egne ansatte kommuniserer i tråd med personopplysningsloven.

 

En sikker kommunikasjonskanal er et nødvendig verktøy for å ivareta personopplysningsloven og unngå «daglig leder svindel». 

sikre og krypterte meldinger og Vedlegg

VERJI SMC BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING OG FILDELING

Verji Secure Mobile Communication gir en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

 

Med Verji SMC kan man enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg enten man benytter telefon, nettbrett eller arbeider fra PC.