Utnevnt som "Den beste ICT sikkerhetsnyvinningen" i den prestisjefylte europeiske premieutdelingen for cybersikkerhet!

VIDEOPRESENTASJON

Kommunikasjons risiko for

REGNSKAP & REVISJON?

Kort forklart betyr Daglig leder svindel at daglig leders/ økonomisjefens epost hackes, og hackerne studerer deretter over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

I lys av ovennevnte er det hensiktsmessig å etablere en sikker kommunikasjonskanal mellom regnskapskontoret og kundene.

 

sikre og krypterte meldinger og Vedlegg