regnskap.png

Verji 

for revisorer

Typing
                  kommunikasjonen din
– da vet du at den er i trygge hender
verjifiserlogo.png

Det du ikke ville skrevet på et postkort, bør du heller ikke sende i tradisjonell e-post

Dette er en uttalelse fra Datatilsynet, og de skriver på sine nettsider: «Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres»

Typing

Har e-posten din blitt hacket?

For å gjøre datainnbrudd kan hackede eller lekkede passord og e-postadresser benyttes. På nettsiden "Have I been Pwned" kan du sjekke om ditt brukernavn og passord er på avveier.

Skjermbilde 2021-04-30 kl. 09.01.26.png

Stortinget er rammet av et dataangrep, opplyste de i en pressemelding i mars 2021. De skrev at data er hentet ut, men vet ennå ikke omfanget av angrepet.

Fixing the Lock

8%

Andelen nordmenn som oppgir at de har blitt rammet av løsepengevirus på jobb i løpet av det siste året.

45%

Andelen virksomheter som betalte løsepengekravet i 2019. Halvparten av disse mistet likevel sine data.

Stortingets e-poster hacket to ganger på kort tid!

Hvorfor må sensitiv kommunikasjon krypteres?

At e-post er en så usikker kommunikasjonskanal som det Datatilsynet beskriver, betyr at det er veldig viktig at du krypterer sensitiv informasjon. Etter den nye personopplysningsloven kom, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personinformasjon. Reglene kom med EUs regulering av datasikkerhet ved behandling av privatpersoners personopplysninger (GDPR). Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen.

«Det er snart delt ut like mange GDPR-bøter i år, som i hele fjor»

Revisorforeningens bransjenorm for behandling av personopplysninger

Revisjonsforetaket skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå informasjonssikkerhet som ivaretar taushetsplikten etter revisorloven og personopplysningssikkerhet etter personvernreglene. (ISQC 1.46 og GDPR artikkel 32). 

 

Et av tiltakene som nevnes er:

Tiltak som bidrar til at sending og mottak av taushetsbelagt informasjon skjer på en forsvarlig måte. Kryptering og lignende tiltak skal anvendes når det må anses som alminnelig praksis i bransjen. 

Hva sier Datatilsynet om kryptering 

Computers

Hva må du kryptere: 

 1. særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)

 2. fødselsnummer

 3. personopplysninger om mange

 4. personopplysninger som behandlingsansvarlig har kategorisert som beskyttelsesverdig

People During Workshop

Sensitive personopplysninger:

 1. opplysninger om rasemessig og etnisk opprinnelse

 2. opplysninger om politisk oppfatning

 3. opplysninger om religion

 4. opplysninger om filosofisk overbevisning

 5. opplysninger om fagforeningsmedlemskap

 6. genetiske opplysninger

 7. biometriske opplysninger for entydig identifisering

 8. opplysninger om seksuelle forhold

 9. opplysninger om seksuell legning

Hvordan kommuniserer din virksomhet i dag? 

Hvordan ivaretar din bedrift at kunder trygt kan sende informasjon til deg? 

Verji - for sikker kommunikasjon i tråd med lovverket

Det er ikke bare personopplysninger som er viktige å kryptere, også sensitiv firmainformasjon. Ikke minst knyttet til betalingsinformasjon. Ukentlig går millioner tapt i direktørsvindel, også kalt daglig leder-svindel. Det skjer ved at e-postkommunikasjon hackes, overvåkes over tid, og det sendes falske betalingsinstruksjoner.

Blir du litt svett av ordene e-postovervåking og GDPR? Kan du se for deg en løsning som gjør det enkelt for deg å

 • skrive meldinger og sende vedlegg

 • sørger for at det skjer i overensstemmelse med personopplysningsloven

 • sikrer dine kunders firmaopplysninger

Det kunne vi, og utviklet derfor Verji for å gjøre din hverdag enklere. Verji sørger for at det er sikkert og enkelt for deg å kommunisere, og i tillegg overholde opplysningsplikten om personopplysningsloven, som du har overfor kundene dine. 

Over 200 regnskapsførere og revisorer benytter Verji,
her er noen av våre kunder

Skjermbilde 2021-03-19 kl. 12.02.29.png

Vi har nå brukt Verji kryptert kommunikasjon helt siden lanseringen på nyåret og er veldig godt fornøyd med produktet.

Det er enkelt å bruke i det daglige og våre kunder har heller ingen problemer med innlogging og bruken av Verji. Vi får tilbakemeldinger på at det er enkelt og effektivt, samtidig som det er gode, enkle og norske brukerveiledninger.

Det er alltid noen tilleggsfunksjoner vi ønsker oss i nye løsninger og når vi tar kontakt møter vi løsningsorienterte folk som kontinuerlig søker å optimalisere programvaren.

Det er godt å vite at all kommunikasjon med våre kunder er i tråd med personopplysningsloven og krypteres begge veier.
Tusen takk for et trygt og godt kommunikasjonsverktøy.


Eva Helene Hansen, VFS Regnskap AS

bilde_rundt.png
logoreferanser.png

4 viktige grunner til at du bør ta i bruk Verji

Du kan kommunisere enkelt og sikkert i tråd med personopplysningsloven

 • Kommuniser med dine kunder uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

 • Overhold opplysningsplikten om personopplysningsloven til kundene dine, og tilby dem et verktøy for å være i tråd med lovverket

 • Begge parter i kommunikasjonen er pliktig til å overholde den nye loven, og med Verji vil kommunikasjonen krypteres begge veier

 • Fra januar 2019 omfatter tilsyn fra Regnskap Norge også å sjekke om personopplysninger utveksles i tråd med personopplysningsloven

Du og kundene dine slipper bøter

 • Om du eller kundene dine velger å sende informasjon eller vedlegg som inneholder personopplysninger usikret, risikerer virksomheten å bøtelegges med inntil 4% av omsetningen

 • I begynnelsen av februar 2021 var det nesten delt ut like mange GDPR-bøter som i hele 2020. Noe som viser det økte fokuset Datatilsynet har på sikker kommunikasjon.

Du sikrer deg og dine kunder mot svindel

 • Direktørsvindel, CEO-fraud, daglig leder-svindel eller fakturasvindelKjært barn har mange navn, men i dette tilfellet er det absolutt ikke kjært

 • Ukentlig går millioner tapt i slik svindel

 • Det skjer ved at hackere overvåker 
  e-postkommunikasjon over tid, og sender falske betalingsinstruksjoner

 • Instruksjonene er, på grunn av overvåkningen, veldig troverdige og betalinger gjøres uten at det sjekkes om e-posten er ekte

 • I denne artikkelen kan du lese at politiet advarer mot denne type svindel

 • Verji sikrer deg mot disse svindelformene ved å sørge for kryptert kommunikasjon med høyt sikkerhetsnivå

Du kan kommunisere enkelt, effektivt og sikkert

 • Verji er et verktøy som er enkelt å bruke, og gir deg en unik mulighet til å sikre, effektivisere og organisere kommunikasjonen din

 • Du kan

  • kommunisere uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

  • sende meldinger til enkeltpersoner

  • lage samtalerom og kommunisere enkelt med flere personer

  • sende alle typer vedlegg (PDF, Word-, Excel-, PowerPoint-filer, skannede dokumenter, bilder, videoer, med mer)

  • gjøre det enkelt å utveksle dokumenter som skal signeres og returneres

 • Du ivaretar ikke bare beskyttelse av personopplysninger, men også  av sensitiv firmainformasjon

 • Du får et verktøy som kontinuerlig tilpasses bransjens behov, blant annet gjennom integrasjoner mot regnskapssystemer

 • Du kan påvirke utviklingen av Verji ved å gis oss innspill på vår «roadmap»

Om du sjekker instruksjonsvideoene våre, får du et godt innblikk i funksjonene som finnes i Verji.

Hva koster det å kommunisere sikkert?

Analyzing Data
Keyboard and Mouse

Å ta i bruk Verji for å gjøre kommunikasjonshverdagen enklere og tryggere, innebærer følgende investering:  

 

 • Etableringskostnad kr 4.990,-

 • Kr 250,- per ansatt per måned som kommuniserer internt og eksternt, og kr 80 per måned per ansatt som kun kommuniserer internt.

 • Faktureres årlig

Webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon

Rosberg_Regnskap Norge Webinar.png

7. Mars 2019

 

Rosberg og Regnskap Norge arrangerte webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon, klikk her for å se webinaret.

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

Litt mer om direktørsvindel

Kort forklart betyr direktørsvindel (daglig leder-svindel) at direktørens/daglig leders/økonomisjefens e-post hackes. Etterpå studerer hackerne over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

Det er derfor viktig å etablere en kommunikasjonskanal som ikke er mulig å overvåke. Dette betyr at den må være ende-til-ende-kryptert.

Lenker til nyttig informasjon

Sikre dine meldinger og vedlegg med kryptering

VERJI BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING
OG FILDELING

Verji gir deg en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

Med Verji kan du enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg.

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54