LISENSERING AV PATENTER

Vårt patentselskap forvalter vår IP-portefølje som er bygt opp av godkjente patenter og anvendelser. Rosberg har flere enestående og nyskapende patentløsninger og har investert mer enn 5 millioner euro i forskning og utvikling i løpet av de siste årene. For å forhøre deg om en lisens til Rosbergs patenter, kontakt Rosberg Patent Licensing på e-post patent@rosberg.com.

               er Rosbergs teknologimerke og er
 et gammelnorsk ord som betyr  "Beskytteren"​
Sikkerhetsutfordringen når man skal koble sammen dataenheter til andre ukjente nettverk

De vanlige metodene for å koble dataenheter til ukjente nettverk bryter regel nummer en når det gjelder brannmurer. De kobler seg til fra utsiden til enheten istedenfor å sette i gang koblingsprosessen fra innsiden.

De tradisjonelle metodene åpner en vei inn i enheten. For å kunne forhindre dette har man brukt avanserte og kostbare sikkerhetsmekanismer, som har økt kostnadene og gjort ting mer innviklet.

 

På billige M2M-enheter kan det være umulig å få et akseptabelt sikkerhetsnivå grunnet begrenset prosessering og lagringskapasitet på disse enhetene.


Løsningen er VERJI CONNECT - sikker tilkobling til alle slags enheter med nettverkstilkoblingsmuligheter.

Verji Connect er en måte å tenke 'utenfor boksen', dersom man trenger et ekstremt høyt sikkerhetsnivå på til og med billige enheter. Ved hjelp av den patenterte Verji Connect-framgangsmåten, kan du få M2M-enheter som ikke er i nærheten av deg, tilhørende ditt selskap, til å koble seg til hvor du enn måtte ønske ved hjelp av en krypert, kablet eller trådløs VPN. Dette gjelder også dersom enhetene er beskyttet av en brannmur. Enheter med begrensede kommunikasjonsvalg kan bli koblet til en Verji-boks* gjennom et lokalt nettverkt (kablet eller trådløst), der Verji-boksen* vil ta seg av framgangsmåten for fjernoppkobling.
 

*En Verji-boks er en liten datamaskin som kan kobles direkte i en stikkontakt. Den innholder et 3G-modem og vi bruker denne datamaskinen som en gateway.

Connect-programvaren kan også bli installert på SIM-kort
representerer en ny æra i sikkerhet for smart-enheter.
Sikkerhetsutfordringen for smart-enheter

Smart-enheter som inneholder sensitive opplysninger vil ofte bli stjålne hovedsaklig på grunn av informasjonen i seg selv. Statistikk fra Datatilsynet dokumenterer at bærbare PC'er fra selskaper med en avdeling for forskning og utvikling har er 80% mer utsatte for tyveri enn selskaper uten en slik avdeling. Det første steget for en tyv er å koble fra batteriet slik at eieren ikke kan nå enheten gjennom 3G. Han vil da arbeide med harddisken for å tappe enheten for informasjonen som er lagret der.
 

Løsningen er VERJI LOCK - en ny æra i sikkerhet for smart-enheter.

Den største fordelen med Verji Lock er at en kan bare få tilgang til informasjonen som er lagret på smart-enheten når den er i bruk. Verji Lock krever ikke at eieren aktivt bruker funksjonen, er enkel å installere og kostnadseffektiv. 


Med Verji Lock blir krypteringsnøklene fjernet fra enheten når den ikke er i bruk, for eksempel når enheten er i dvalemodus. Krypteringsnøklene blir hentet tilbake fra en sikker kilde når brukeren er trygt identifisert. Den sikre kilden kan også slå på smart-enheten igjen (til og med fra S0) og gjenopprette krypteringsnøklene. 

Forskjellen mellom Verji Lock og konkurrentene er den proaktiv profilen der systemet og filene er låste uten å bruke en eksisterende nøkkel i enheten når brukeren ikke kontrollerer enheten. Dette gjør at Verji Lock representerer en ny ære i sikkerhet for smart-enheter.

Vennligst merk deg at alle forespørsler blir behandlet på en ikke-konfidensiell måte, uten binding og derfor anbefaler vi ikke å sende konfidensiell informasjon.

OUR IP PARTNERS