ENDELIG

ERSTATTES

TELEFAKSEN! 

HELSE NORGE DIGITALISERES!

Telefaksen ble introdusert i Norge rundt 1980 som en effektiv måte å kommunisere skriftlig på. Snart 38 år senere, er den fortsatt i bruk i helse Norge.

Årsaken til at Telefaksen ikke er byttet ut med enklere løsninger, skyldes blant annet kravene til utveksling av personsensitiv informasjon. De fleste private virksomheter kuttet ut telefaksen for snart 20 år siden, og brukere forventer i dag både enkel og sikker kommunikasjon i tråd med regelverket. En rekke offentlige aktører har også besluttet å avvikle telefaks, slik at tiden er overmoden for en erstatning. 

HVORFOR ERSTATTE TELEFAKS? 

Økt sikkerhet.

Når man sender informasjon via telefaks så benyttes tradisjonell teknologi, og det er forholdsvis lett for uvedkommende å få tilgang til informasjonen. For å ivareta både kommunikasjonsbehovet og personvernet, har mange aktører godkjent bruk av telefaks «inntil videre», kombinert med rutiner for å fjerne informasjon i dokumentet som kan identifisere personen. Dette er tidkrevende arbeid da man må gå gjennom dokumentet og stryke over informasjon som kan identifisere, samtidig må man via en annen kanal informere mottaker om hvem forsendelsen gjelder. 

Effektivisering. 

I mange tilfeller skal telefaksen til en bestemt person, og da er man bedre tjent en løsning hvor mottakeren får informasjonen direkte til sitt nettbrett eller mobiltelefon. Istedenfor at vedkommende for eksempel må vente til han er tilbake fra reise, kan han vurdere tilsendt informasjon på sitt nettbrett, og deretter kommentere, signere og returnere eller videresende. 

Digitalisering. 

Effektiviseringen beskrevet over resulterer i mindre utskrifter som reduserer bruk av papir og blekk. Digitaliseringen medfører en forbedret kvitteringsfunksjon i tre trinn, som gjør at senderen kan se når meldingen er sendt, mottatt og åpnet. 

HVA KOSTER DET Å ERSTATTE TELEFAKSEN? 

•Printer og nettbrett.  

Det bør være egen printer og nettbrett til å erstatte telefaksen. Printeren vil koste fra kr 3.000 til kr 10.000 alt etter hvilket print
og scanne volum/ behov man har, mens et passende Android nettbrett fås for ca. kr 2.500. 

•Installasjon. 

Installasjon og opplæring koster kr 2.750. 

•Abonnement. 

Abonnement koster kr 450 pr måned samt kr 45 per printer/brukerenhet. Andre prismodeller ved volum. 

HVA GJØR VI RENT PRAKTISK? 

Etter at printer og nettbrett er mottatt er det fort gjort å koble dette til som vist i installasjonsveiledningen. Deretter kjører vi en 15 minutters opplæring via webmøte. Kontakt oss for mer informasjon og bestilling

NB:

Merk at de man skal kommunisere med må være tilknyttet samme løsning, enten
ved at man tildeler de en bruker eller ved at de blir kunde på samme løsning. Årsaken til dette er at kommunikasjonen er ende til ende kryptert for å kunne utveksle personsensitiv informasjon, se teknisk beskrivelse for mer informasjon. 

HVEM ER LEVERANDØR AV TELEFAKS ERSTATTEREN? 

Leverandøren av telefaks erstatningen, www.rosberg.no , er lokalisert på Haugalandet og opprinnelig fokusert på kryptert kommunikasjonsteknologi for sikkerhetsfokuserte virksomheter i privat og offentlig sektor. Løsningen for å erstatte telefaksen ble testet ut i samarbeid med kommune som erstatter bruk av telefaks til Apotek. Rosberg utvider i disse dager med en egen avdeling fokusert på digitalisering av kommunikasjon i offentlig sektor, hvor det av hensyn til personvernloven i mange tilfeller benyttes tradisjonell post til informasjonsutveksling. Kryptert teknologi fra Rosberg ivaretar

digitalisering i tråd med personvernloven.