advokat.png

Verji

for advokater

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

mac med Verji.png
postkort grått postenstempel 960pix.png

Ville du ikke skrevet det på et postkort sier du?

Da bør det heller ikke sendes på tradisjonell e-post.

Ønsker du deg en enkel og kryptert kommunikasjonsløsning? 

Til

Deg som er opptatt av å

kommunisere i tråd med

personopplysningsloven

Da har vi en god nyhet til deg!

Vi har utviklet Verji som sørger for at din profesjonelle kommunikasjonskanal er like enkel å bruke som Facebook Messenger, samtidig som den sikrer at du overholder personopplysningsloven og beskyttes mot svindel. Sa vi tre fluer i en smekk?

 

Jepp det stemmer, ved å kommunisere med Verji løser du tre viktige utfordringer:

 

 • Du får en enkel og effektiv kommunikasjonskanal når du sitter ved kontorpulten din, samtidig som du har den i lomma når du er på farten

 • Du kommuniserer ende-til-ende-kryptert, og er trygg på at all kommunikasjon gjøres i tråd med personopplysningsloven og EU’s GDPR-direktiv (General Data Protection Regulation)

 • Du reduserer risikoen for direktørsvindel, ID-tyverier og løsepengevirus

                   kommunikasjonen din
– da blir den trygg, enkel og effektiv
verjifiserlogo.png
Reviewing the Law

Hvorfor er ikke tradisjonell e-post trygg?

Det var Datatilsynet som i sin tid uttalte det vi illustrerte øverst med postkortet, og de skriver på sine nettsider: «Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres»

Typing

Har e-posten din blitt hacket?

For å gjøre datainnbrudd kan hackede eller lekkede passord og e-postadresser benyttes. På nettsiden "Have I been Pwned" kan du sjekke om ditt brukernavn og passord er på avveier.

Skjermbilde 2021-04-30 kl. 09.01.26.png

Stortingets e-poster hacket to ganger på kort tid!

Stortinget er rammet av et dataangrep, opplyste de i en pressemelding i mars 2021. De skrev at data er hentet ut, men vet ennå ikke omfanget av angrepet.

Fixing the Lock

8%

Andelen nordmenn som oppgir at de har blitt rammet av løsepengevirus på jobb i løpet av det siste året.

45%

Andelen virksomheter som betalte løsepengekravet i 2019. Halvparten av disse mistet likevel sine data.

Hvorfor må sensitiv kommunikasjon krypteres?

At e-post er en så usikker kommunikasjonskanal som det Datatilsynet beskriver, betyr at det er veldig viktig at du krypterer sensitiv informasjon. Etter at den nye personopplysningsloven kom, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personinformasjon. Reglene kom med EUs regulering av datasikkerhet ved behandling av privatpersoners personopplysninger (GDPR). Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen.

«Det er snart delt ut like mange GDPR-bøter i år, som i hele fjor»

Advokatforeningens veileder knyttet til GDPR

I Advokatforeningens veileder knyttet til GDPR står følgende anbefaling: «Kommunikasjon av særlige kategorier personopplysninger krypteres.» Og knyttet til taushetsplikt skriver foreningen: «... enhver opplysning som er betrodd advokaten i klientforholdet medfører en plikt for advokaten til å treffe relevante og tilstrekkelige tiltak for å beskytte informasjonen, slik at den ikke blir «åpenbaret» for uvedkommende.»

Hva sier Datatilsynet om kryptering? 

Computers

Hva må du kryptere: 

 1. særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)

 2. fødselsnummer

 3. personopplysninger om mange

 4. personopplysninger som behandlingsansvarlig har kategorisert som beskyttelsesverdig

People During Workshop

Sensitive personopplysninger:

 1. opplysninger om rasemessig og etnisk opprinnelse

 2. opplysninger om politisk oppfatning

 3. opplysninger om religion

 4. opplysninger om filosofisk overbevisning

 5. opplysninger om fagforeningsmedlemskap

 6. genetiske opplysninger

 7. biometriske opplysninger for entydig identifisering

 8. opplysninger om seksuelle forhold

 9. helseopplysninger

 10. opplysninger om seksuell legning

Hvordan kommuniserer din virksomhet i dag? 

Hvordan ivaretar din bedrift at kunder trygt kan sende informasjon til deg? 

Noen av våre kunder

logoreferanser advokater 1.png

4 viktige grunner til at du bør ta i bruk Verji

Du kan kommunisere enkelt og sikkert i tråd med taushetsplikt og personopplysningsloven

 • Kommuniser med dine klienter uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger eller annen taushetsbelagt informasjon

 • Overhold opplysningsplikten om personopplysningsloven til klientene dine, og tilby dem et verktøy for å være i tråd med lovverket

 • Begge parter i kommunikasjonen er pliktig til å overholde den nye loven, og med Verji vil kommunikasjonen krypteres begge veier

 • Bidra til at klientene føler seg trygge når de skal sende sensitiv informasjon 

Du og klientene dine unngår bøter

 • Om du eller klientene dine velger å sende informasjon eller vedlegg som inneholder personopplysninger usikret, risikerer virksomheten å bøtelegges med inntil 4% av omsetningen

 • I begynnelsen av februar 2021 var det nesten delt ut like mange GDPR-bøter som i hele 2020. Noe som viser det økte fokuset Datatilsynet har på sikker kommunikasjon

Du sikrer deg dine klienter mot svindel

 • Direktørsvindel, CEO-fraud, daglig leder-svindel eller fakturasvindelKjært barn har mange navn, men i dette tilfellet er det absolutt ikke kjært

 • Ukentlig går millioner tapt i slik svindel

 • Det skjer ved at hackere overvåker 
  e-postkommunikasjon over tid, og sender falske betalingsinstruksjoner

 • Instruksjonene er, på grunn av overvåkningen, veldig troverdige og betalinger gjøres uten at det sjekkes om e-posten er ekte

 • I denne artikkelen kan du lese at politiet advarer mot denne type svindel

 • Utpressing på bakgrunn av stjålet firmainfomasjon er en annen svindelform som har blitt utbredt

 • Verji sikrer deg mot disse svindelformene ved å sørge for kryptert kommunikasjon med høyt sikkerhetsnivå

Du kan kommunisere enkelt, effektivt og sikkert

 • Verji er et verktøy som er enkelt å bruke, og gir deg en unik mulighet til å sikre, effektivisere og organisere kommunikasjonen din

 • Du kan

  • kommunisere uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

  • sende meldinger til enkeltpersoner

  • lage samtalerom og kommunisere enkelt med flere personer

  • sende alle typer vedlegg (PDF, Word-, Excel-, PowerPoint-filer, skannede dokumenter, bilder, videoer, med mer)

  • gjøre det enkelt å utveksle dokumenter som skal signeres og returneres

 • Du ivaretar ikke bare beskyttelse av personopplysninger, men også  av sensitiv firmainformasjon

 • Du får et verktøy som kontinuerlig tilpasses bransjens behov

 • Du kan påvirke utviklingen av Verji ved å gi oss innspill på vår «roadmap»

Om du sjekker instruksjonsvideoene våre, får du et godt innblikk i funksjonene som finnes i Verji.

Hva koster det å kommunisere sikkert?

Keyboard and Mouse
Working from Home

Å ta i bruk Verji for å gjøre kommunikasjonshverdagen enklere og tryggere, innebærer følgende investering:  

 

 • Etableringskostnad kr 9 990,-

 • Kr 250,- per ansatt per måned som kommuniserer internt og eksternt, og kr 80,- per måned per ansatt som kun kommuniserer internt.

 • Faktureres årlig

Webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon

Rosberg_Regnskap Norge Webinar.png

7. Mars 2019

 

Rosberg og Regnskap Norge arrangerte webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon, klikk her for å se webinaret.

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

Litt mer om direktørsvindel

Kort forklart betyr direktørsvindel (daglig leder-svindel) at direktørens, daglig leders eller økonomisjefens e-post hackes. Etterpå studerer hackerne over tid bedriftens rutiner for betaling.

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger. Advokater som er involvert i pengeoverføringer vil være utsatt for samme risiko.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

For å unngå dette må kommunikasjonen være ende-til-ende-kryptert.

Lenker til nyttig informasjon

Sikre dine meldinger og vedlegg med kryptering

cloud store verji acctg.png
VERJI BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING
OG FILDELING

Verji gir deg en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

Med Verji kan du enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg.

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54