ipad verjifiser smalere 2000 copy.png

Verji

for advokater 

Reviewing the Law
         fiser kommunikasjonen din
– så vet du at den er i trygge hender

Det du ikke ville skrevet på et postkort, bør du heller ikke sende i tradisjonell e-post

Dette er en uttalelse fra Datatilsynet, og de skriver på sine nettsider: «Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan overvåkes eller analyseres»

Verji - for sikker kommunikasjon i tråd med lovverket

At e-post er en så usikker kommunikasjonskanal som det Datatilsynet beskriver, betyr at det er veldig viktig at du krypterer sensitiv informasjon. Etter den nye personopplysningsloven kom, er du pliktig til å kryptere kommunikasjon som inneholder personinformasjon. Reglene kom med EUs regulering av datasikkerhet ved behandling av privatpersoners personopplysninger (GDPR). Brudd kan medføre bot på inntil 4% av omsetningen.

«Det er snart delt ut like mange GDPR-bøter i år, som i hele fjor»

I Advokatforeningens veileder knyttet til GDPR står følgende anbefaling: «Kommunikasjon av særlige kategorier personopplysninger krypteres.» Og knyttet til taushetsplikt skriver foreningen: «... enhver opplysning som er betrodd advokaten i klientforholdet medfører en plikt for advokaten til å treffe relevante og tilstrekkelige tiltak for å beskytte informasjonen, slik at den ikke blir «åpenbaret» for uvedkommende.»

Det er ikke bare personopplysninger som er viktige å kryptere, men også sensitiv firmainformasjon. Ukentlig svindles norske bedrifter for millioner av kroner på grunn av hackere som får tilgang til sensitiv firmainformasjon. 

 

Kan du se for deg en løsning som gjør det enkelt for deg å

 • skrive meldinger og sende vedlegg

 • sørger for at det skjer kryptert i overensstemmelse med personopplysningsloven

 • gjør det enkelt å kommunisere trygt innenfor taushetsplikten

 • sikrer dine klienter mot svindel

 

Det kunne vi, og utviklet derfor Verji for å gjøre din hverdag enklere. Verji sørger for at det er sikkert og enkelt for deg å kommunisere, og i tillegg overholde opplysningsplikten om personopplysningsloven, som du har overfor kundene dine. 

4 viktige grunner til at du bør ta i bruk Verji

Du kan kommunisere enkelt og sikkert i tråd med taushetsplikt og personopplysningsloven

 • Kommuniser med dine klienter uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger eller annen taushetsbelagt informasjon

 • Overhold opplysningsplikten om personopplysningsloven til klientene dine, og tilby dem et verktøy for å være i tråd med lovverket

 • Begge parter i kommunikasjonen er pliktig til å overholde den nye loven, og med Verji vil kommunikasjonen krypteres begge veier

 • Bidra til at klientene føler seg trygge når de skal sende sensitiv informasjon 

Du og klientene dine unngår bøter

 • Om du eller klientene dine velger å sende informasjon eller vedlegg som inneholder personopplysninger usikret, risikerer virksomheten å bøtelegges med inntil 4% av omsetningen

 • I begynnelsen av februar 2021 var det nesten delt ut like mange GDPR-bøter som i hele 2020. Noe som viser det økte fokuset Datatilsynet har på sikker kommunikasjon.

Du sikrer dine klienter mot svindel

 • Direktørsvindel, CEO-fraud, daglig leder-svindel eller fakturasvindelKjært barn har mange navn, men i dette tilfellet er det absolutt ikke kjært

 • Ukentlig går millioner tapt i slik svindel

 • Det skjer ved at hackere overvåker 
  e-postkommunikasjon over tid, og sender falske betalingsinstruksjoner

 • Instruksjonene er, på grunn av overvåkningen, veldig troverdige og betalinger gjøres uten at det sjekkes om e-posten er ekte

 • I denne artikkelen kan du lese at politiet advarer mot denne type svindel

 • Utpressing på bakgrunn av stjålet firmainfomasjon er en annen svindelform som har blitt utbredt

 • Verji sikrer deg mot disse svindelformene ved å sørge for kryptert kommunikasjon med høyt sikkerhetsnivå

Du kan kommunisere enkelt, effektivt og sikkert

 • Verji er et verktøy som er enkelt å bruke, og gir deg en unik mulighet til å sikre, effektivisere og organisere kommunikasjonen din

 • Du kan

  • kommunisere uten å måtte bekymre deg for om meldingen inneholder personopplysninger

  • sende meldinger til enkeltpersoner

  • lage samtalerom og kommunisere enkelt med flere personer

  • sende alle typer vedlegg (PDF, Word-, Excel-, PowerPoint-filer, skannede dokumenter, bilder, videoer, med mer)

  • gjøre det enkelt å utveksle dokumenter som skal signeres og returneres

 • Du ivaretar ikke bare beskyttelse av personopplysninger, men også  av sensitiv firmainformasjon

 • Du får et verktøy som kontinuerlig tilpasses bransjens behov

 • Du kan påvirke utviklingen av Verji ved å gis oss innspill på vår «roadmap»

Hva koster det å kommunisere sikkert?

Keyboard and Mouse

Å ta i bruk Verji for å gjøre kommunikasjonshverdagen enklere og tryggere, innebærer følgende investering:  

 

 • Etableringskostnad kr 4.990,-

 • Årlig lisens  kr 3000,- per ansatt per år, som kan kommunisere med ubegrenset antall klienter eller andre brukere de ønsker å invitere inn i Verji for å kommunisere. 

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

Webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon

Rosberg_Regnskap Norge Webinar.png

7. Mars 2019

 

Rosberg og Regnskap Norge arrangerte webinar om personopplysningsloven og kryptert kommunikasjon, klikk her for å se webinaret.

Litt mer om direktørsvindel

Kort forklart betyr direktørsvindel (daglig leder-svindel) at direktørens/daglig leders/økonomisjefens e-post hackes. Etterpå studerer hackerne over tid bedriftens rutiner for betaling.

 

Når de har lært seg rutinene kommer angrepet, som da i mange tilfeller instruerer kundens regnskapskontor til å foreta urettmessige utbetalinger. Advokater som er involvert i pengeoverføringer vil være utsatt for samme risiko.

 

I Norge svindles det for flere hundre millioner kroner i året og omfanget er økende. 

For å unngå dette må kommunikasjonen være ende-til-ende-kryptert.

Lenker til nyttig informasjon

Sikre dine meldinger og vedlegg med kryptering

For mer informasjon eller bestilling, ring Rosberg på tlf: 90 53 24 54

VERJI BESKYTTER MELDINGSUTVEKSLING OG FILDELING

Verji gir en helhetlig og sikker kommunikasjonskanal.

 

 

Med Verji kan du enkelt utveksle meldinger og alle typer vedlegg.